Thursday, July 22, 2010

Malam Terakhirudara dibelah lengking kereta
pada malam hitam tanpa cahaya
tangis lokomotif sepanjang dusun dusun purba
meninggalkan rel tua ratusan tahun kesepian
tanah ini menjadi kuburan masa silam
sebab hidup bukanlah semata benda padat

di celah antara udara dan angkasa
kelelawar sesali drama peradaban
durhaka pada cikal bakal
meriam dan perahu bisa saja tertimbun waktu
perang dan pelabuhan bisa saja dihentikan zaman
Di ujung barat laut negeri makmur
Banten Lama akan terus ada
Sorosowan,
Speelwijk,
Kaibon,
dan Tasikardi
Sebuah jalan harmoni yang melintas
di sepanjang utas umur bumi.

Serang 100709